Doneren

Er zijn tal van bijzondere islamitische werken die nog moeten wachten om te kunnen worden gepubliceerd. Zo zijn de vertalingen van een aantal toonaangevende Hadies-verzamelwerken reeds lange tijd gereed, maar ontbreekt het helaas nog aan de financiële middelen om deze uitgaven te realiseren.

“Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper, en geeft op Zijn weg van datgene uit, waarvan Hij u tot opvolgers van anderen heeft gemaakt. En zij onder u die geloven en op Zijn weg uitgeven, voor hen is een grote beloning.” [Qoraan 57:7]

Een investering in het werk van de Mohammadi Stichting is een investering op Allah’s weg.
Met uw steun kan dit werk met volle kracht voortgezet worden. Giften en donaties zijn zeer welkom.

Uw bijdrage kunt u overmaken op:

ING rekening NL43 INGB 0004 8438 14
t.n.v. Mohammadi Stichting Nederland
te Amsterdam

Of direct via iDeal middels onderstaand formulier.

Bedrag